God framförhållning är nyckeln till bidrag

Framförhållning
En förutsättning för ett lyckat projekt är framförhållning. Det tar alltid längre tid än man tror att komma från idéstadiet till praktiskt genomförande. Detsamma gäller för bidragsansökningar. Många stiftelser och fonder har endast ett eller två ansökningsdatum per år.

Dokumentation/Utvärdering/Redovisning
När projektet är slut eller när första året av projektet är genomfört så vill bidragsgivarna ha en redovisning av er på hur pengarna har använts och hur projektet har fortlöpt. Därför är det viktigt att ni dokumenterar verksamheten genom att t.ex. fota, filma, och föra mötesanteckningar.

Det är också viktigt att ni utvärderar projektet fortlöpande för att kunna korrigera eventuella problem under resans gång.
Ett bra sätt att få in synpunkter från målgruppen kan vara att dela ut en enkät under projektperioden.

När projektet är avslutat sammanställer ni allt i en Utvärderingsrapport.