Från idé till verksamhet

  • Vi inhämtar den information som vi behöver om er organisation och ert projekt. Om ni behöver hjälp med att formulera texten i projektbeskrivningen eller budgeten så kan vi hjälpa er med detta. Ni kan läsa mer om detta under "Våra tjänster - Projektutveckling".
 
  • Vi letar reda på lämpliga stiftelser och fonder.
 
  • Vi fyller i och skickar in de digitala ansökningarna åt er eller anpassar den egenhändigt utformade projektbeskrivningen som sedan mailas till er för påseende och underskrift. Därefter kompletterar ni med eventuella bilagor och skickar in ansökan per post.
 
  • Om ni får beviljat bidrag så utgår en provision på det beviljade beloppet.
 
  • Om ni inte får beviljat så kostar det över huvud taget ingenting.


Observera att vi endast hjälper föreningar stiftelser och ideella organisationer, dvs. inte företag eller privatpersoner.

Använd gärna vår Projektmall för att beskriva ert projekt.